Lid worden
Samen sterk
Word een schakel in een vereniging van miljoenen werknemers die streven naar betere werk- en leefomstandigheden.
 
Vele sociale verwezenlijkingen beschouwt men als vanzelfsprekend. Men beseft niet meer dat vakbonden acties voerden voor beter loon, beter werken, sociale voorzieningen, sociale uitkeringen, enz... Deze resultaten werden behaald onder meer omdat onze vakbond spreekt in naam van deze enorme groep van de bevolking. Hoe groter, hoe meer inspraak, hoe meer men rekening met je houdt.
 
Maand na maand, jaar na jaar voeren wij onderhandelingen om lonen, vervangingsinkomens, werkomstandigheden, sociale verzekeringen te verbeteren. De strijd voor verbetering én behoudt van verworvenheden stopt nooit. Niets is voor altijd verworven en nieuwe uitdagingen dienen zich aan.
Hiervoor hoeft men dus helemaal niet naar een ver verleden te kijken. Denk maar aan de laatste loonovereenkomsten in je sector of bedrijf, je vakantiegeld, de werklozenvergoeding, de ziektevergoeding, het (brug)pensioen, enz...
 
Via een solidaire groepsopstelling bereikt men meer dan als individu. Samenwerken levert voor de individuele arbeiders de beste resultaten.
 
Zich verenigen in een ABVV Metaal West-Vlaanderen is voor de metaalarbeiders de beste reflex om hun belangen te verdedigen.
 
Ook dokters, advocaten, boeren, zelfs de patroons groeperen zich in eigen "bonden".
 
Dienstverlening
Dagelijks helpen vakbondsmedewerkers tienduizenden leden met de afhandeling van hun dossier bij arbeidsconflicten met de werkgever, bij werkloosheid, kindergeld, arbeidsongeval, ziektebetwisting, belastingen, allerlei sociale vergoedingen, ...
Zolang alles perfect loopt, is men van oordeel dat vakbondslid worden nutteloos is.
Het ongeluk ligt evenwel dikwijls in een klein hoekje en niemand is vrij van ziekte, zijn baan te verliezen, een arbeidsongeval te krijgen, ...
 
Onze dienst Arbeidsrecht is gerenommeerd inzake sociaalrechterlijke conflicten en desgevallend kun je GRATIS een beroep doen op rechtsbijstand van ONZE advocaten.
 
Informeren
Kennis is geld waard
Via diverse kanalen blijven onze leden op de hoogte van de (sociale) evolutie in de industriële sectoren.
De Nieuwe Werker, ons tijdschrift, bezorgen wij de leden gratis. Het is een bron van informatie. Het waarom en hoe verkrijgen van vergoedingen en sociale stelsels is een belangrijk onderwerp. Diverse brochures over de sectoren zijn eveneens verkrijgbaar op gewone aanvraag.
 
Geruggesteund door de beste informatiebronnen beschikt ons personeel over de recentste gespecialiseerde kennis over sociale problematiek. Zij zijn dagelijks beschikbaar voor vragen van vakbondsleden -GRATIS-.
 
Elke dag reageren mensen opgelucht dat zij op ons beroep kunnen doen. Nog teveel mensen zijn onwetend over tal van sociale zaken en schieten er geld bij in.
Geïnformeerd zijn en blijven, is dus geld waard.
 
Kostprijs
De bijdrage is uitgedrukt in een maandbedrag en is afhankelijk van je statuut.
De hoogste bijdrage betaal je als tewerkgestelde. Werklozen, zieken, bruggepensioneerden betalen een verminderde bijdrage.
Eénmaal per jaar in november ontvangt het lid een jaarlijkse terugbetaling via de syndicale premie Metaal. Voor 2014 bedraagt deze: 120,00 Euro voor een tewerkgestelde, 74,50 Euro voor een bruggepensioneerde en 55,00 Euro voor een werkloze.
 
Aarzel niet en word lid via onderstaand formulier!
Vul de onderstaande velden in en klik op “zend gegevens”, wij doen de rest. Dit wil zeggen dat u een lidboekje krijgt, wat algemene informatie, en indien nodig , een document om uw bijdragen via de bank te laten betalen.
Komt u graag persoonlijk eens langs op onze kantoren dan staan wij graag ter uwer beschikking op de adressen die je op de site kan vinden. 
 Naam*  
 Voornaam*  
 Geslacht* Man
Vrouw
 Rijksregisternummer  
 Straat + nummer  
 Postcode  
 Woonplaats   
 Tel  
 GSM  
 Werkend bij  
 Reeds lid bij  ACV
 ACLVB
 E-mail*  
   
* Verplichte velden